Isometrisk Rørtegning
Instruktioner. Opgaver

3. udgave
Udgivelsesår: 2007
144 sider
Varenr. 71120-1
ISBN 978-87-7881-937-6


Indbinding: Løsblade

Levering: Inden for 2-5 dage

kr. 262,50

Isometrisk rørtegning

Denne lærebog indeholder instruktioner og opgaver i isometrisk rørtegning. Bogen indledes med et afsnit om isometriske tegneregler og anvendelse af skabeloner. Herefter er der et afsnit omkring beregning af vinkler i rørdiagrammer samt en formelsamling.
Hvis man ønsker at tegne sine rørdiagrammer i AutoCad, er der hjælp at hente i sidste afsnit. Her gennemgås, ud fra et praktisk eksempel, de nødvendige tegneværktøjer i AutoCad for at kunne tegne isometrisk rørdiagrammer.

Denne lærebog er tilrettelagt til brug for undervisningen på efteruddannelseskurset ”Isometrisk tegningsforståelse, Rør” MI kursuskode 45093.
Bogen henvender sig i øvrigt til alle, der vil lære at læse eller tegne en isometrisk rørtegning. Bogen er delt op i teoriinstruktioner og teoriopgaver samt et appendiks om isometrisk tegning i AutoCad.
I teoriinstruktionerne gennemgås den grundlæggende teori omkring afbildningsmetoder, beregninger og isometrisk tegning, og i teoriopgaverne trænes disse emner i en række konkrete opgaver, der fører til målet, nemlig at kunne læse eller udføre en isometrisk rørtegning.
I appendikset er der en konkret instruktion i, hvordan en isometrisk rørtegning udføres i AutoCad, dækkende AutoCad versionerne 2006, 2007 og 2008.
For at kunne forbedre kommende udgaver vil vi gerne modtage kommentarer til bogen fra såvel lærere som elever.
Erhvervsskolernes Forlag
Odense 2008

Parallelprojektionsmetoden . . . . . . . . . . . . 7
Afbildning i parallelprojektionsmetoden
Tegneregler for rørdiagram . . . . . . . . . . . . . 9
Plantegning
Diagramtegning – Rørdiagram
Eksempler
Beregning af rørlængde i dobbelt
afvigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beregning
Eksempel
Beregning af vinkler i dobbelt afvigelse . . 13
Beregning af vinkler
Eksempel
Formler til isometriske beregninger . . . . . . 15
Formler for retvinklede trekanter
Princip for at finde bukkegraden a
Isometrisk afbildning – rør . . . . . . . . . . . . . . 17
Isometrisk afbildningsmetode
Eksempler
Isometriske rumskema
Vinkelafvigelser fra de isometriske akser . . 25
Skravering
Isometriske skabeloner . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Brugen af isometrisk
vinkelskabelon
Udmåling af vinkler i vandret plan
Udmåling af vinkelafvigelser i
lodret plan i hovedretningen
venstre-højre
Udmåling af vinkelafvigelser i
lodret plan i hovedretningen
tilbage-frem
Isometrisk elipseskabelon
Retningsplacering af det rumlige rørforløb 33
Beskrivelse
Opgave
Måleøvelser – Isometrisk rørtegning . . . . . 39
Opgavebeskrivelse
Opgaver
Beregning af vinkler på isometriske
tegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opgavebeskrivelse
Opgaver
Isometrisk tegning – hovedretning . . . . . . . 49
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Isometrisk tegning – Enkeltplan . . . . . . . . . 69
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Isometrisk tegning – dobbeltplan . . . . . . . . 83
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Beregning af buelængde ved svære
rørbøjninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Beregning af buemål
Eksempler på isometriske tegninger fra virksomhed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Appendiks – Isometri i AutoCAD . . . . . . . . . . 115
AutoCAD versioner
Lagkonventioner
Tegneflade
Opsætning af isometrisk tegneflade
Oprettelse af lag
Indstilling af tekst
Zoom all
Oprettelse af en template
Tegneplaner i isometrisk tegneflade
Isometriske huller
Tekst i isometrisk tegning
Målsætning af isometrisk tegning
Isometrisk tegning af rør
Vinkelafvigelse i vandret plan
Vinkelafvigelse i lodret plan
Vinkelafvigelse i to planer
Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Log ind

Nyhedsservice


Modtag løbende information om nye bøger og tilbud via e-mail. > Se mere her

Relevante uddannelser

E-mærket
 
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ – telefon 6315 1700 - cvr 18696010 – e-mail ef@ef.dk
Handelsbetingelser